Een strijd voor democratie, een strijd voor vrouwenkiesrecht.

Een strijd voor democratie, een strijd voor vrouwenkiesrecht De Nederlandse strijd voor vrouwenkiesrecht in 1918   De strijd om vrouwenkiesrecht was een strijd voor democratie. De politicoloog Samuel Huntington onderscheidt meerdere golven in de strijd om democratie en stelt dat de eerste golf van democratisering de strijd voor vrouwenkiesrecht is. De strijd voor vrouwenkiesrecht was […]

Read More

De opmars van het vaandel

De opmars van het vaandel Het gebruik van vaandels werd in Nederland pas rond 1911 onderdeel van de vrouwenkiesrechtbeweging. Voor deze tijd werd al vanaf ongeveer 1890 door sociaaldemocratische vrouwenverenigingen gebruik gemaakt van vaandels tijdens demonstraties en optochten. De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VvVK) was daarentegen vrij huiverig de straat op te gaan om daarmee in […]

Read More

Bruikbare stereotypes: Hoe karikaturale noties van ‘vrouwelijkheid’ gebruikt werden in de vrouwenkiesrechtstrijd

Stel je voor: je bent een vrouw, woonachtig in Nederland, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Je verlangt naar een rol buitenshuis, in het publieke leven, aangezien je zó zeker weet dat een vrouw meer kan zijn dan slechts een onderdanige huismoeder of verleidelijk lustobject. De eerste feministische golf bevindt zich nog in een […]

Read More