History Lab

Beeldvorming & Vrouwenkiesrecht

De geschiedschrijving over de vrouwenkiesrechtstrijd is in hoofdzaak gebaseerd op schriftelijk bronnenmateriaal. Tegenwoordig is er onder historici veel meer aandacht voor de visuele propaganda en materiele cultuur die voor- en tegenstanders van het vrouwenkiesrecht inzetten in hun politieke strijd. Veel archieven richtten zich dan ook op de ontsluiting van dit materiaal voor historisch onderzoek. Dit levert een schat aan bronnenmateriaal op, zoals affiches, ansichtkaarten, spotprenten en vaandels. Maar hoe kunnen we deze visuele en materiƫle bronnen gebruiken in historisch onderzoek? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de beperkingen van dit politiek gekleurde bronnenmateriaal?

Dit is het resultaat van het onderzoek uitgevoerd door de studenten die hebben deelgenomen aan het vak GeschiedenisLab.

[huge_it_portfolio id=”4″]